Искусство общения

1 сентября 2009

Искусство общения


Приглашаем юных житомирян на тренинг “Искусство общения”  в офис кризисного центра “Лелека” (гостиница “Украина”, ул. Киевская, 3, 2 этаж). Юные житомиряне, присоединяйтесь!..

Предварительная запись на тренинг обязательна по тел.: 098-551-90-10 (Киевстар); 068-171-03-90 (Билайн). Ждём Вас!

Участникам тренинга выдаются сертификаты.

Тренинг построен на основе модуля «Спілкуємось та діємо».  Программа рассчитана на  8 часов и состоит из четырёх двухчасовых встреч, которые проводятся один раз в неделю.

Целью данного тренинга является ознакомление подростков c базовыми положениями теории общения и на основе этой информации формирование у них навыков эффективного взаимодействия.

Задания тренинга направлены на формирование у подростков умения работать в команде, на развитие навыков активного восприятия и эффективного общения.

Предлагаем Вашему вниманию отрывок из программы тренинга:

Модуль «Спілкуємось та діємо» – це складова частина тренінгу-курсу, який розроблено у рамках Програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний – рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», що реалізується Міністерством освіти і науки України, Академією педагогічних наук України, ПРООН (Програмою Розвитку Організації Об’єднаних Націй), ІОНЕЙДС (Об’єднаною Програмою ООН з питань ВІЛ/СНІДу).

Програма спрямована на формування відповідального ставлення до особи­стого здоров’я у підлітків та молоді, оскільки саме в цьому віці відбувається засвоєння певних норм і зразків поведінки, накопичення відповідних знань і вмінь, усвідомлення потреб і мотивів, визначення ціннісних орієнтацій.

КОМЕНТАРІ ДО МОДУЛЯ

Підлітковий вік – це період значних змін у становленні особистості. Однією з найважливіших нових рис в особистості підлітка в цей час є потяг до самоствердження, бажання бути визнаним оточуючими.

Конфлікти з батьками, прояви самовираження підлітків, які шокують дорослих, а також зростання кількості асоціальних вчинків у цьому віці значною мірою провокуються тим, що більшість юнаків і дівчат ще не володіють способами продуктив­ного спілкування з дорослими та ровесниками.

Тому теоретичний і практичний матеріал модуля «Спілкуємось та діємо» націлений саме на те, щоб сформувати у підлітків на­вички ефективної комунікації, що, в свою чергу, має стати підґрунтям попередження негативної поведінки осіб цієї вікової групи.

Теоретичний матеріал містить базові положення теорії спілку­вання: ознаки гарного слухача; вербальні та невербальні засоби комунікації; бар’єри спілкування; правила ефективної взаємодії з різними типами людей тощо. Він поданий у формі дозованих інформаційних повідомлень, розрахованих на 10-15 хвилин.

Кожна інформація супроводжується набором різноманітних практичних завдань: проблемні питання для мозкового штурму, опитувальники, тренінгові вправи, робота з роздавальним ма­теріалом. У практичній частині модуля передбачені індивіду­альні, парні та групові форми роботи з підлітками.

Інформаційний матеріал та практичні завдання пїдповідно адаптовані для двох вікових груп підлітків (12-14 і 15-18 років).

МЕТА МОДУЛЯ

Ознайомити підлітків з базовими положеннями теорії спілкування та на підставі цієї інформації сформувати в них навички ефективної взаємодії.

ЗАВДАННЯ МОДУЛЯ

* Формувати у підлітків уміння працювати в команді.

* Розвивати навички активного слухання, ефективного спілкування.

* Учити школярів різноманітним прийомам вербального і невербального спілкування.

* Вчити спілкуватися толерантно.

* Розвивати у дітей навички відповідальної поведінки.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ: тренінг, правила роботи групи, спілкування, його типи, вербальне та невербальне спілкування, активне слухання, стереоти­пи спілкування, толерантне спілкування, пасивна, агресивна, відповідальна поведінка.

Предварительная запись на тренинг обязательна по тел.: 098-551-90-10 (Киевстар); 068-171-03-90 (Билайн). Ждём Вас!

https://www.365med.ru/лечение-израиль